– Giấy carbon in 1 màu 1 mặt, ghim gáy, số nhảy, rãnh xé:

Đơn vị tính: nghìn đồng / cuốn

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

10 CUỐN 20 CUỐN 50 CUỐN 100 CUỐN 200 CUỐN 300 CUỐN
A6 ( 2 liên ) 34.000 21.000 16.000 14.000 12.800 11.800
A6 ( 3 liên ) 54.000 35.000 23.000 20.000 15.400 14.600
A5 ( 2 liên ) 48.000 34.000 25.000 21.000 19.800 18.700
A5 ( 3 liên ) 78.000 49.600 38.000 32.500 28.800 27.000
A4 ( 2 liên ) 80.000 54.000 39.800 37.000 35.500 33.000
A4 ( 3 liên ) 90.000 72.000 58.000 52.500 50.800 49.500

– Giấy carbon in 2 màu 1 mặt, ghim gáy, số nhảy, rãnh xé:

SỐ LƯỢNG

KÍCH THƯỚC

10 CUỐN 20 CUỐN 50 CUỐN 100 CUỐN 200 CUỐN 300 CUỐN
A6 ( 2 liên ) 50.000 30.000 19.800 15.800 14.400 12.800
A6 ( 3 liên ) 70.000 43.500 25.800 22.000 16.900 16.500
A5 ( 2 liên ) 67.000 43.500 29.800 24.300 21.800 20.000
A5 ( 3 liên ) 95.000 57.600 35.500 33.000 31.300 29.000
A4 ( 2 liên ) 95.000 57.800 44.800 41.600 39.600 38.600
A4 ( 3 liên ) 108.00 75.500 67.800 62.800 55.300 54.700

> Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm VAT (10%)

– Bảng giá thay đổi theo từng thời điểm mà chưa kịp thông báo cho khách hàng, để nhận báo giá chính xác nhất vui lòng liên hệ Hotline/zalo: 0987 369 023 – 0344 945 368