Bảng báo giá in Catalogue tham khảo

Catalogue khổ A4, Bìa giấy C250, ruột giấy C150, Bìa cán bóng hoặc mờ 1 mặt – Gia công ghim thành quyển:

Đơn vị tính: nghìn đồng / 1 cuốn

SỐ TRANG

In 10 cuốn

In 20 cuốn

In 30 cuốn

In 50 cuốn

In 70 cuốn

In 100 cuốn

In 300 cuốn

In 500 cuốn

8 Trang

39,000

34,000

29,000

24,000

22,000

19,000

12,000

8,500

12 Trang

47,000

42,000

37,000

32,000

30,000

29,000

17,000

12,000

16 Trang

55,000

50,000

45,000

41,000

38,000

34,000

22,000

15,000

20 Trang

64,000

60,000

55,000

50,000

45,000

40,000

29.500

18,000

24 Trang

71,000

68,000

64,000

59,000

54,000

48,000

92,100

19,800

28 Trang

80,000

75,000

67,000

62,000

59,000

53,000

33,400

23,500

32 Trang

86,000

80,000

72,000

68,000

61,000

59,000

38,300

25,750

36 Trang

95,000

85,000

80,000

73,000

69,000

63,000

42,000

28,700

40 Trang

116,000

95,000

89,000

80,000

80,000

74,000

47.800

32,200

44 Trang

116,000

105,000

98,000

93,000

89,000

82,000

52,200

35,100

48 Trang

120,000

110,000

103,000

99,000

93,000

87,000

56,800

38,800

52 Trang

132,000

120,000

112,000

106,000

100,000

95,000

61,000

39,500

Với báo giá in Catalogue được niêm yết rõ ràng, khách hàng toàn toàn yên tâm liên hệ sử dụng dịch vụ in catalogue.

>> Lưu ý: Bảng báo giá trên ở mức tương đối có thể thay đổi do giá vật tư và các chi phí khác nên chưa được cập nhật kịp thời.

Nếu bạn đang quan tâm về giá vui lòng liên với chúng tôi theo số hotline/zalo: 0344 945 368 – 0987 369 023.