Bảng báo giá in Catalogue tham khảo

Catalogue khổ A4, Bìa giấy C250, ruột giấy C150, Bìa cán bóng hoặc mờ 1 mặt – Gia công ghim thành quyển:

Đơn vị tính: nghìn đồng / 1 cuốn

SỐ TRANG In 10 cuốn In 20 cuốn In 30 cuốn In 50 cuốn In 70 cuốn In 100 cuốn In 300 cuốn In 500 cuốn
8 Trang 39,000 34,000 29,000 24,000 22,000 19,000 12,000 8,500
12 Trang 47,000 42,000 37,000 32,000 30,000 29,000 17,000 12,000
16 Trang 55,000 50,000 45,000 41,000 38,000 34,000 22,000 15,000
20 Trang 64,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 29.500 18,000
24 Trang 71,000 68,000 64,000 59,000 54,000 48,000 92,100 19,800
28 Trang 80,000 75,000 67,000 62,000 59,000 53,000 33,400 23,500
32 Trang 86,000 80,000 72,000 68,000 61,000 59,000 38,300 25,750
36 Trang 95,000 85,000 80,000 73,000 69,000 63,000 42,000 28,700
40 Trang 116,000 95,000 89,000 80,000 80,000 74,000 47.800 32,200
44 Trang 116,000 105,000 98,000 93,000 89,000 82,000 52,200 35,100
48 Trang 120,000 110,000 103,000 99,000 93,000 87,000 56,800 38,800
52 Trang 132,000 120,000 112,000 106,000 100,000 95,000 61,000 39,500

Với báo giá in Catalogue được niêm yết rõ ràng, khách hàng toàn toàn yên tâm liên hệ sử dụng dịch vụ in catalogue.

>> Lưu ý: Bảng báo giá trên ở mức tương đối có thể thay đổi do giá vật tư và các chi phí khác nên chưa được cập nhật kịp thời.

Nếu bạn đang quan tâm về giá vui lòng liên với chúng tôi theo số hotline/zalo: 0344 945 368 – 0987 369 023.